Friday, January 12, 2007

เด็ก ผู้ใหญ่และการเมือง

๑. เด็กกับการเมือง

๑. ๑
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้ เด็กจากทั่วประเทศได้มารวมตัวกันเพื่อร่าง “คำขวัญวันเด็ก ประจำปี” เพื่อมอบให้กับผู้ใหญ่ทั้งหลาย โดยมีนายกฯ รัฐมนตรีเป็นตัวแทน ซึ่งตัวแทนของเด็กๆ กล่าวว่าคำขวัญนี้คือสิ่งที่เด็กทั่วประเทศต้องการ รวมทั้งเป็นแนวทางที่เด็กต้องการให้ผู้ใหญ่ปฏิบัติต่อตนตลอดปีที่จะถึงนี้

๑. ๒
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ โดยเฉพาะโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ถือโอกาสวันเด็กแห่งชาติปีนี้ สัมภาษณ์นายกฯ และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งนักการเมืองและนักธุรกิจชั้นนำ ถึงสิ่งที่พวกท่านอยากจะทำให้กับเด็กในปีนี้ โดยนักข่าวบางรายยังสอบถามนายกรัฐมนตรีถึง “นโยบายแห่งชาติสำหรับเด็ก” ซึ่งจะเป็นของขวัญสำหรับเด็กทุกคน

สถานีโทรทัศน์ช่องห้า เจ็ดและสิบเอ็ดถึงกับจัดรายการพิเศษโดยงดออกอากาศรายการเกมส์โชว์หนึ่งวัน เพื่อเผยแพร่สารคดีพิเศษ ที่สอบถามบุคคลสำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละท่านอยากเป็นเมื่อวัยเด็กและความยากลำบากในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหรือช่วงวัยรุ่นที่แต่ละคนผ่านมาได้

๒. เด็กและผู้ใหญ่

๒. ๑
นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาเนื่องในโอกาสวันเด็กแก่ข้าราชการผู้ใหญ่จากทุกกระทรวง โดยมีใจความสำคัญเพื่อกำชับให้ข้าราชการมอบของขวัญในวันเด็กให้กับบุตรหลานของตนโดยการใช้เวลาสุดสัปดาห์นี้กับครอบครัว โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะงดเว้นกิจกรรมของกองทัพในปีนี้ แต่มุ่งเน้นกิจกรรมด้านวัฒนธรรมแทน โดยขอให้พิพิทธภัณฑ์และห้องสมุดทุกแห่งเปิดให้เข้าฟรี ตลอด ๒๔ ชั่วโมงในวันเสาร์นี้ พร้อมทั้งจัดเตรียมห้องสมุดเคลื่อนที่ทั่วประเทศ โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรและรถขนาดใหญ่จากทั้งสี่เหล่าทัพ

นอกจากนี้ นายกฯ ได้เสริมว่า ตนได้ประสานขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชน โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และสถานบริการให้ปิดบริการในวันเสาร์และอาทิตย์เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลากับบุตรหลานของตนและเพื่อส่งเสริมให้แต่ละครอบครัวทำกิจกรรมในบ้าน โดยมีความสุขอย่างพอเพียงในสุดสัปดาห์นี้

๒. ๒
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของเด็ก แจกรางวัลครอบครัวดีเด่นให้กับผู้ปกครองและเด็กที่เป็นตัวอย่างที่ดีในฐานะครอบครัวอบอุ่น รวมทั้งร่วมกับกรมพัฒนาครู กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลครูดีเด่นประจำปี โดยวัดผลจากความเห็นของผู้ปกครองและเด็ก รวมทั้งจากผลการเรียนของนักเรียนในความดูแลของครู

ทั้งนี้ เจ้ากระทรวงทั้งสองได้ร่วมหารือถึงการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่างกฎกระทรวงยกเลิกวันครู วันพ่อและวันแม่และรวมเป็นวันเดียว โดยใช้วันเด็กเป็นตัวแทน

๓. ผู้ใหญ่กับการเมือง

หลายคนไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ถูกเขียนขึ้นทั้งหมดในข้างต้นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเท็จ บางคนอาจจะเห็นว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับสังคมไทย ข้อความข่าวทั้งหมดจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อผู้ใหญ่เชื่อในความสำคัญของเด็กอย่างจริงใจและไม่ตัดเด็กออกจากวงจรของการพัฒนา โดยเริ่มต้นจากการหยุดถามเด็กว่าอยากจะเป็นอะไร แต่ถามตนเองว่าจะทำอะไรให้กับเด็กและเริ่มจากการทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี

ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยผู้ใหญ่ โดยผ่านกระบวนการทางการเมือง

วันเด็ก ๒๕๕๐

1 comment:

Fay said...

อ่านช่วงแรกเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงยังนึกในใจเลยว่า "ในที่สุด รัฐบาลไทยก็สามารถตาสว่างได้เหมือนกัน และสามารถเสนออะไรดีๆต่อสังคม ต่อเยาวชนของชาติ ในที่สุด บ้านเราก็เริ่มมีความ "คิด" จริงๆ กระทรวงวัฒนธรรมทำกิจกรรมและมีนโยบายที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริม สร้างสรรค์ มากกว่าที่จะไปคอยจับและประณามคนที่นอกกรอบที่กระทรวงตั้งไว้"
5555555

joke วันเด็กของพี่เกี๊ยงได้ผลจริงๆ เพราะรัฐบาลไทยทำอะไรทุกอย่างตรงกันข้ามกับที่ควรจะทำ