Wednesday, January 02, 2013

วิกฤตทุนนิยมรอบนี้ คือ วิกฤตความชอบธรรมของการครอบงำ

บทความที่ผมเขียนเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจในยูโรโซน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงานและสิทธิในที่อยู่อาศัย ที่ลงในคอลัมน์ทุนนิยาม 101 ใน localtalk2004.com ในกลางเดือนพฤศจิกายน 2555

No comments: