งานแปล


สุนทรพจน์ของศ.มาร์ค กราโนเวตเตอร์ในโอกาสที่ The Amercian Academy of Political and Social Science (AAPSS) ประกาศเกียรติคุณให้เป็น James Coleman Fellow เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553  อ่านที่นี่


บทสัมภาษณ์ศาสตราจารย์เจมส์ ซี สก็อตต์พูดถึงเกษตรกรรมในฐานะการเมือง (Agriculture as politics) อันตรายจากการทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ( Dangers of Standardization) และการไม่ถูกปกครอง (Not being governed)* ที่มา http://www.theory-talks.org/2010/05/theory-talk-38.html
อ่านที่นี่


บทความ The Political Consequences of Stagnation เขียนโดย Walden Bello แปลโดยภาคภูมิ แสงกนกกุล เรียบเรียงโดยผมเอง อ่านที่นี่