บทความภาษาต่างประเทศ

Op-ed ร่วมกับ Emily Hong เกี่ยวกับท่าทีของรัฐบาลไทยต่อการเลือกตั้งทั่วไปในพม่า ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 อ่านที่นี่