Saturday, April 01, 2006

ข้อสอบโรงเรียนการเมือง

จริยธรรมทางการเมืองคืออะไร?

............................
........................
....................
.................
..............
...........
.......
....

ไม่ผิดครับ ข้างบนคือกระดาษคำตอบของนายทักษิณ รวมทั้งของนักการเมืองอีกหลายคนของพรรคไทยรักไทย

ถ้าเป็นข้อสอบเข้าโรงเรียนการเมืองจริง มีหวังตกตั้งแต่สอบข้อเขียน แต่โชคยังช่วยครับ ที่โรงเรียนการเมืองไทย วัดนักเรียนจากข้อสอบความถนัดเท่านั้น

1 comment:

fay's world said...

คงเป็นความถนัดในการทำเพื่อพวกพ้องและผลประโยชน์ของกลุ่มเล็กๆเท่านั้นมั้งที่นักการเมืองไทยสอบได้เต็มร้อย :)